Opleiding Medische Qi Gong Therapeut

Erkende 4-jarige hbo-niveau opleiding

Heb ook jij het verlangen om met mensen te werken? Je te verdiepen in hoe de mens in elkaar steekt, dieper in het energetische verhaal van de mens. Ze te helpen met hun gezondheid op een holistische manier.

Of wil je jezelf beter leren kennen? Preventief aan je eigen gezondheid gaan werken? Volg dan de opleiding tot Medische Qi Gong Therapeut.

Download hier de volledige studiegids over deze opleiding.

De totale Medische Qi Gong opleiding is een 4-jarige opleiding op hbo-niveau.

Binnen de opleiding leert de student de theorie van de oude Chinese geneeskunde. De opleiding zorgt ervoor dat de student energie kan onderscheiden, blokkades kan opsporen en deze opnieuw in beweging brengen. Het lichaam laten stromen. Er wordt helder hoe een overtuiging als een soort parasiet in het lichaam leeft en er voor zorgt dat de klant zich niet lekker voelt en zelfs eventueel ziek wordt.

Tijdens de opleiding wordt er veel in de praktijk geoefend zodat de student zelf ondervindt wat de meerwaarde en uitwerking van Qi Gong is. In de eerste plaats jezelf opruimen, schoonmaken en oude ballast loslaten. Praktijk bestaat uit Neigong en Weigong oefeningen, innerlijke alchemie leren voelen en versterken. Met andere woorden, door bewegende en statische oefeningen ervaar je in je eigen lichaam wat de kracht van de Medische Qi Gong is en hoe je die later kan gebruiken bij je klanten. Door de oefeningen te ervaren voel je ook waar blokkades over gaan, hoe ze kunnen oplossen en hoe ze ook in weerstand kunnen gaan. Er wordt gewerkt in de drie belangrijke lichamen van de mens. Het fysieke lichaam, het energetische lichaam en spirituele lichaam. Alle drie zijn ze even belangrijk. Een blokkade of stagnatie alleen maar verwijderen in het fysieke lichaam bv. zorgt ervoor dat de klacht terugkomt via het energetische of spirituele lichaam.

Spirituele psychologie en elementenleer

Tijdens de opleiding leert de student werken met:

De spirituele psychologie
De vijf elementenleer en de psychologie van de vijf elementen
De healingtechnieken van de Medische Qi Gong
Emoties

Vijf Elementen Leer Achtergrond – Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water

Al tijdens de zwangerschap ontstaat de vorming van de 5 elementen. Elk element is gekoppeld aan een hoofdorgaan en aan een bijorgaan.

De elementen zijn Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

Elk element heeft 2 organen die het voeding geven.

Hout: lever en galblaas
Vuur: hart en dunne darm
Aarde: milt(+ pancreas) en maag
Metaal: longen en dikke darm
Water: nieren en blaas

Hoe gezonder de moeder is tijdens de zwangerschap hoe sterker deze elementen bij het kind zullen zijn.

Elk orgaan is drager van een emotie, een psyche en deugdzaamheid.

  chinees teken metaal     chinees teken aarde     chinees teken hout    chinees teken water  chinees teken vuur

De lever draagt de emotie boosheid, de lever toont je je pad, deugdzaamheid is liefde.

De galblaas laat je stappen zetten. Als er bijvoorbeeld een minder sterk ontwikkeld hout element is kan het zijn dat het kind of de persoon op latere leeftijd daar klachten van krijgt. Bv. het zicht kan achteruitgaan, geelzucht, agressie, depressie,…

Het hart draagt de emotie vreugde, waarmee je geboren wordt, echter het overleven brengt disbalans in deze emotie. De dunne darm brengt helderheid in wat goed en kwaad is voor jou. Disbalans in element vuur kan klachten veroorzaken zoals hart problemen, relatieproblemen of dunne darm klachten, zoals onverteerd eten in je stoelgang.

De milt, staat voor vertrouwen en de maag helpt je prikkels van binnen en buiten te verwerken. Disbalans in het element aarde kan aanleiding geven tot diabetes, obesitas, piekeren…

De longen staan voor rechtvaardigheid en zelfrespect, de dikke darm voor loslaten. Als er een minder sterk ontwikkeld metaal element is kan het zijn dat er op latere leeftijd klachten ontstaan zoals astma problemen in het stellen van grenzen…

De nieren representeren je wijsheid en je wil evenals je voorouderlijke informatie en je oerkracht. De blaas gaat over loslaten. Bij niet goed functioneren kunnen klachten als gehoorproblemen, haaruitval, botklachten en/of angstklachten ontstaan.

Tijdens de opleiding kan je dit gaan exploreren bij jezelf. Je kunt ze voelen, uiten en healen. Wanneer je dit bij jezelf ontdekt hebt kan je het gemakkelijk zien bij de ander. Je krijgt de healing aangeleerd om later ook met je klant te kunnen werken. In de healing leer je werken in de aura, de energievelden rond het lichaam, je gaat ook in het lichaam werken.

Hiervoor worden meerdere tools aangereikt en aangeleerd, en voldoende geoefend bij elkaar.

Het Practitioner gedeelte


Het eerste jaar bestaat uit 3 keer 4 contactmomenten waarbij we ook Qi Gong en kinderen zullen behandelen.

Het tweede jaar bestaat uit 3 keer 4 contactmomenten waarbij we ook Qi Gong Cuisine zullen behandelen. 

Als Practitioner kan je starten met je eigen praktijk. Je kunt al aardig wat betekenen voor je klant, zowel in healing als met oefeningen. Na het eerste jaar wordt er een examen afgenomen om te kijken of je door kan naar het tweede deel. Na het tweede wordt er een examen afgenomen om tekijken of je eventueel door kan naar de opleiding tot therapeut. Na het succesvol volbrengen van het tweede jaar van de  Practitioner opleiding krijg je een certificaat.

Het Therapeuten gedeelte


Ook hier bestaat de opleiding uit 2 delen. 

Het eerste deel van de opleiding bestaat uit 3 keer 4 contactmomenten. 

Het tweede deel van de opleiding bestaat uit 3 keer 4 contactmomenten. 

Als therapeut kan je echt aan de slag, kan je de diepte in met je klant, heb je meer overzicht in wat er speelt, wat er aan de hand is en hoe je de klant kan begeleiden.

Tijdens deze 2 jaar dient er goede verslaglegging gedaan te zijn. De cursist houdt dit digitaal bij. Verder worden er praktijkexamens afgelegd. Na het succesvol volbrengen van het tweede Therapeuten gedeelte krijg je een certificaat.

Master


Wanneer je therapeut bent kun je verder verdiepen op master niveau. Hier krijg je nog veel dieper inzicht in hoe energie werkt en leer je ook meester te worden van je eigen leven. Wil je nog meer specialiseren dan kan dat op doctorandus niveau, waarna je een doctorandus certificaat krijgt.

De examens bestaan uit theorie en praktijk.

In het Practitioner gedeelte kan in een ieder instromen, ongeacht lichamelijke gesteldheid of leeftijd, die nieuwsgierig is in bewustzijnsontwikkeling, persoonlijke groei en in staat is tot zelfreflectie. Na het doorlopen van het voortraject volgt een examen en toelatingsgesprek voor het instappen in de opleiding tot Medisch Qi Gong Therapeut.

De opleiding is ook voor een professional die cliënten helpt om met lichamelijke, psychosociale klachten om te gaan. Na de afgeronde Practitioner kan je het geleerde direct toepassen in de professionele setting, in het beroep waarin je werkzaam bent. Ook kun je bijvoorbeeld starten met je eigen praktijk.

Voorbeelden van beroepen waarbij Medische Qi Gong een aanvulling op is:

Acupuncturisten
Yoga docenten
Tai chi/ Qi Gong docenten
Coaches
Massage therapeuten
Therapeuten die zich in de Chinese visie willen verdiepen

De opleiding heeft het recht om een student die herhaaldelijk zijn/haar eigen proces niet wil onderkennen of er voor wegloopt, uit te sluiten van verdere deelname aan de opleiding. Vanuit deze visie staat de opleiding garant voor professioneel opgeleide therapeuten.

Linda Bijtebier

Dokter in de Medische Qi Gong & Grondlegger van Academ

linda site foto

Ik ben Dokter  in de Medische Qi Gong en grondlegger van Academ, centrum voor innerlijk welzijn. Door jarenlang te werken als acupuncturist, energiewerker en lichaamswerker weet ik als geen ander hoe helend het effect is als je gaat werken met de beweging van je adem, lichaam en geest. Qi Gong is hier een ideale tool voor.

Ik geef je een voorbeeld. Jouw lichaam bestaat voor 75% uit water. Als jij jouw lichaam nu eens vergelijkt met een rivier. Het water van een rivier is gezond als het stroomt. Als er in de rivier door rotsblokken en vervuiling een stilstaande plas ontstaat wordt dit water ziek. Stel je gooit daar antibiotica of ontsmettingsmiddel in om het te genezen, maar het water blijft zo in stilstand. Dit betekent dat de bacteriën erin blijven of terugkomen. Neem je een rotsblok weg dan komt het water weer in beweging zal het gezond worden en weer levenskracht krijgen en zo werkt het exact zo voor het lichaam.

Denk hierbij bij je lichaam aan een energetische blokkade of pijn die je ergens hebt. Met symptoombehandeling pak je hier niet de oorzaak van de blokkade of pijn aan. De energie van je lijf gaat niet echt stromen. De klacht zal tijdelijk verbeteren maar niet altijd blijvend verdwijnen. Het mijn missie dat meer mensen zich hiervan bewust worden.

Bewustwording van wie je bent, waar je bent en hoe je in het leven staat is belangrijk om opnieuw in balans te komen, te zijn en te blijven. Ziek zijn, je niet lekker in je vel voelen, psychische disbalans, de weg kwijt zijn… niet weten waarheen, hoe of wat….. zijn tekenen van uit je center zijn. Weg van wie je werkelijk bent en wat je komt doen in dit leven. Bewustzijn hebben van je patronen en valkuilen helpen je te groeien in jouw leven.

Deze kennis deel ik graag met vele anderen. Mijn drijfveer is ook de Medische Qi Gong zo veel mogelijk te verspreiden in Europa om daarmee zoveel mogelijk mensen hiervan te laten profiteren. Behalve in Nederland ben ik actief in Frankrijk en Engeland.

Je kunt bij mij naast de bewustzijnstrainingen of individuele sessies ook de opleiding tot Therapeut in Medische Qi Gong volgen. Dit is een 4-jarige opleiding op hbo-niveau en geregistreerd door de KTNO. Hierna kun je zelf als therapeut aan de slag.

De opleiding is gebaseerd op het protocol van Prof. Johnson

Linda’s motto: Het enige wat er te doen is, is zijn ~ Lao Tse.

Lees meer over Linda in het interview door TQT, maart 2018

Locatie

De opleiding zal doorgaan in Rotterdam (Graaf Jan van Nassaustraat 8a I-II 3051 GE Rotterdam).

Kosten

Opleiding tot Medische Qi Gong Practitioner deel 1

Prijs : 1400 euro.

Opleiding tot Medische Qi Gong Practitioner deel 2 

Prijs : 1400 euro.

Opleiding tot Medische Qi Gong Therapeut deel 1 

Prijs : 1400 euro.

Opleiding tot Medische Qi Gong Therapeut deel 2

Prijs : 1400 euro.

We werken met een wachtlijst. Van zodra er genoeg inschrijvingen zijn, zoeken we samen naar gepaste data.  Gelieve een mailtje te sturen naar info@academ.nl indien u interesse heeft in deze opleiding. 

We werken met een wachtlijst. Van zodra er genoeg inschrijvingen zijn, zoeken we samen naar gepaste data. 

Gelieve een mailtje te sturen naar info@academ.nl indien u interesse heeft in deze opleiding. 

Meedoen?

We werken met een wachtlijst. Van zodra er genoeg inschrijvingen zijn, zoeken we samen naar gepaste data.  Gelieve een mailtje te sturen naar info@academ.nl indien u interesse heeft in deze opleiding. 
Winkelwagen