Opleiding Medische Qi Gong Therapeut

Heb ook jij het verlangen om met mensen te werken? Je te verdiepen in hoe de mens in elkaar steekt, dieper in het energetische verhaal van de mens. Ze te helpen met hun gezondheid op een holistische manier.

Of wil je jezelf beter leren kennen? Preventief aan je eigen gezondheid gaan werken? Volg dan de opleiding tot Medische Qi Gong Therapeut.

Download hier de volledige studiegids over deze opleiding.

De therapeutische Qigong opleiding houdt in dat je meerdere Qigong oefening aanleert, en dat je de Qigong healing aanleert.

De volgende online opleiding start.

We werken met kleine groepjes online. Een eerste deel is het aanleren van de oefening en de theorie. Het tweede deel is het aanleren van de healing.

Een groot voordeel is dat er veel aandacht is. Er wordt aan de cursist gevraagd om elke dag  minimaal 30 minuten Qigong te doen.

Het eerste deel is  praktijk en proceswerk

Tweede deel is het aanleren van de healing. Ook hier wordt van de cursist gevraagd healing te oefenen in je omgeving.

Van elke les wordt de opname naar de cursist toegestuurd.

Als toekomstig therapeut is het belangrijk dat je snel ziet en voelt waar het oorzakelijke probleem ligt bij je klant. Zo kan je je klant hebben te transformeren. Tegelijk kan je ook in het moment werken op hun klachten.

Tijdens de opleiding krijg je de vijf elementenleer onder de knie, en ga je oefenen om zo snel mogelijk de diepte in te gaan. Met de Qigong oefeningen die je of in de sessie of als huiswerk meegeeft, transformeert je klant de klachten en de onderliggende patronen. De klant hoeft niet alles opnieuw te herbeleven. Vaak gaan de stagnaties opheffen doordat de Qi opnieuw gaat stromen.

Tijdens de healing ga je als therapeut in de energielagen en de energie lichamen van je klant werken. Je brengt de Qi in bewegen, je reinigt versterkt het zelfgenezend vermogen van je klant.

Ook leer je werken met het innerlijk kind, zo kan je klant de oorspronkelijke traumata en blokkades opheffen .

Je eigen proces is in deze opleiding erg belangrijk. Als je niet in de diepte naar jezelf durft te kijken kan je dat ook niet bij je klant.

Doormiddel van de Qigong oefeningen vergroot je je centrale kanaal, en zal je meer informatie ontvangen tijdens je werk. Echter ga je eerst ook je eigen blokkades die daar aanwezig zijn gaan opruimen. Het licht kan in jou gaan stromen, en dit wordt ondersteunt en omarmt door de krachtige energie van moeder aarde.

Het doel is uiteindelijk helemaal te incarneren in je lichaam, in de materie en niet naar het licht te gaan, maar het licht uit te nodigen in een lichaam die dit dank zij de aarde energie kan omarmen.

Ik zie tijdens de trainingen en in sessie vaak mensen naar het licht gaan. Dit is niet de weg, dan verlaat je je lichaam. Eens een persoon overgaat naar de andere kant, dan is dit de weg. Zolang je leeft is het niet aan de orde.

Qigong is een sterke tool om dit te bereiken.

Voor veel mensen is dit nl niet eenvoudig, want je gaat dan voelen en voelen daar loopt de meerderheid nog voor weg.

Een uitdaging dus!

 

 Wat kan je na dit opleidingsjaar?

  • Je kan individueel met klanten aan de slag.
  • Je hebt inzichten om je klant te begeleiden en de oorzakelijke patronen en valkuilen helder te krijgen en te transformeren.
  • Je kan Qigong les geven
  • Je hebt veel inzicht in je eigen proces en in de groei die je dit jaar meegemaakt hebt.

Vervolgjaren

Na het eerste jaar worden er bijscholingen aangeboden ter verdieping in je werk. Deze bijscholingen zullen gaan over werken rond thema’s, zoals bv KinderQigong, Gynecologische aandoeningen, urologische aandoeningen, Parkinson, en meer.

In deze tweedaagse wordt er gekeken naar oorzaken van de klacht, naar welke behandeling, zowel qua healing als Qigong oefeningen. Er kunnen hierin ook andere technieken aangeleerd worden.

Spirituele psychologie en elementenleer

Tijdens de opleiding leert de student werken met:

De spirituele psychologie
De vijf elementenleer en de psychologie van de vijf elementen
De healingtechnieken van de Medische Qi Gong
Emoties

Vijf Elementen Leer Achtergrond – Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water

Al tijdens de zwangerschap ontstaat de vorming van de 5 elementen. Elk element is gekoppeld aan een hoofdorgaan en aan een bijorgaan.

De elementen zijn Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

Elk element heeft 2 organen die het voeding geven.

Hout: lever en galblaas
Vuur: hart en dunne darm
Aarde: milt(+ pancreas) en maag
Metaal: longen en dikke darm
Water: nieren en blaas

Hoe gezonder de moeder is tijdens de zwangerschap hoe sterker deze elementen bij het kind zullen zijn.

Elk orgaan is drager van een emotie, een psyche en deugdzaamheid.

  chinees teken metaal     chinees teken aarde     chinees teken hout    chinees teken water  chinees teken vuur

De lever draagt de emotie boosheid, de lever toont je je pad, deugdzaamheid is liefde.

De galblaas laat je stappen zetten. Als er bijvoorbeeld een minder sterk ontwikkeld hout element is kan het zijn dat het kind of de persoon op latere leeftijd daar klachten van krijgt. Bv. het zicht kan achteruitgaan, geelzucht, agressie, depressie,…

Het hart draagt de emotie vreugde, waarmee je geboren wordt, echter het overleven brengt disbalans in deze emotie. De dunne darm brengt helderheid in wat goed en kwaad is voor jou. Disbalans in element vuur kan klachten veroorzaken zoals hart problemen, relatieproblemen of dunne darm klachten, zoals onverteerd eten in je stoelgang.

De milt, staat voor vertrouwen en de maag helpt je prikkels van binnen en buiten te verwerken. Disbalans in het element aarde kan aanleiding geven tot diabetes, obesitas, piekeren…

De longen staan voor rechtvaardigheid en zelfrespect, de dikke darm voor loslaten. Als er een minder sterk ontwikkeld metaal element is kan het zijn dat er op latere leeftijd klachten ontstaan zoals astma problemen in het stellen van grenzen…

De nieren representeren je wijsheid en je wil evenals je voorouderlijke informatie en je oerkracht. De blaas gaat over loslaten. Bij niet goed functioneren kunnen klachten als gehoorproblemen, haaruitval, botklachten en/of angstklachten ontstaan.

Tijdens de opleiding kan je dit gaan exploreren bij jezelf. Je kunt ze voelen, uiten en healen. Wanneer je dit bij jezelf ontdekt hebt kan je het gemakkelijk zien bij de ander. Je krijgt de healing aangeleerd om later ook met je klant te kunnen werken. In de healing leer je werken in de aura, de energievelden rond het lichaam, je gaat ook in het lichaam werken.

Hiervoor worden meerdere tools aangereikt en aangeleerd, en voldoende geoefend bij elkaar.

In het eerste jaar kan iedereen instromen, ongeacht lichamelijke gesteldheid of leeftijd, die nieuwsgierig is in bewustzijnsontwikkeling, persoonlijke groei en in staat is tot zelfreflectie. Na het doorlopen van het eerste jaar volgt een examen. Daarna kan iemand doorstormen naar de vervolgtrajecten.

De opleiding is ook voor een professional die cliënten helpt om met lichamelijke, psychosociale klachten om te gaan. Na de afgeronde eerste jaar kan je het geleerde direct toepassen in de professionele setting, in het beroep waarin je werkzaam bent. Ook kun je bijvoorbeeld starten met je eigen praktijk.

Voorbeelden van beroepen waarbij Medische Qi Gong een aanvulling op is:

Acupuncturisten
Yoga docenten
Tai chi/ Qi Gong docenten
Coaches
Massage therapeuten
Therapeuten die zich in de Chinese visie willen verdiepen

De opleiding heeft het recht om een student die herhaaldelijk zijn/haar eigen proces niet wil onderkennen of er voor wegloopt, uit te sluiten van verdere deelname aan de opleiding. Vanuit deze visie staat de opleiding garant voor professioneel opgeleide therapeuten.

Linda Bijtebier

Dokter in de Medische Qi Gong & Grondlegger van Academ

linda site foto

Ik ben Dokter  in de Medische Qi Gong en grondlegger van Academ, centrum voor innerlijk welzijn. Door jarenlang te werken als acupuncturist, energiewerker en lichaamswerker weet ik als geen ander hoe helend het effect is als je gaat werken met de beweging van je adem, lichaam en geest. Qi Gong is hier een ideale tool voor.

Ik geef je een voorbeeld. Jouw lichaam bestaat voor 75% uit water. Als jij jouw lichaam nu eens vergelijkt met een rivier. Het water van een rivier is gezond als het stroomt. Als er in de rivier door rotsblokken en vervuiling een stilstaande plas ontstaat wordt dit water ziek. Stel je gooit daar antibiotica of ontsmettingsmiddel in om het te genezen, maar het water blijft zo in stilstand. Dit betekent dat de bacteriën erin blijven of terugkomen. Neem je een rotsblok weg dan komt het water weer in beweging zal het gezond worden en weer levenskracht krijgen en zo werkt het exact zo voor het lichaam.

Denk hierbij bij je lichaam aan een energetische blokkade of pijn die je ergens hebt. Met symptoombehandeling pak je hier niet de oorzaak van de blokkade of pijn aan. De energie van je lijf gaat niet echt stromen. De klacht zal tijdelijk verbeteren maar niet altijd blijvend verdwijnen. Het mijn missie dat meer mensen zich hiervan bewust worden.

Bewustwording van wie je bent, waar je bent en hoe je in het leven staat is belangrijk om opnieuw in balans te komen, te zijn en te blijven. Ziek zijn, je niet lekker in je vel voelen, psychische disbalans, de weg kwijt zijn… niet weten waarheen, hoe of wat….. zijn tekenen van uit je center zijn. Weg van wie je werkelijk bent en wat je komt doen in dit leven. Bewustzijn hebben van je patronen en valkuilen helpen je te groeien in jouw leven.

Deze kennis deel ik graag met vele anderen. Mijn drijfveer is ook de Medische Qi Gong zo veel mogelijk te verspreiden in Europa om daarmee zoveel mogelijk mensen hiervan te laten profiteren. Behalve in Nederland ben ik actief in Frankrijk en Engeland.

Je kunt bij mij naast de bewustzijnstrainingen of individuele sessies ook de opleiding tot Therapeut in Medische Qi Gong volgen. Dit is een 4-jarige opleiding op hbo-niveau en geregistreerd door de KTNO. Hierna kun je zelf als therapeut aan de slag.

De opleiding is gebaseerd op het protocol van Prof. Johnson

Linda’s motto: Het enige wat er te doen is, is zijn ~ Lao Tse.

Lees meer over Linda in het interview door TQT, maart 2018

Locatie

Online

Kosten

Prijs  1 : 1400 euro

 

05/09/24 – 19/09/24 – 10/10/24 – 24/10/24 – 7/11 /24- 28/11/24

09/01/25 – 16/01/25 – 06/02/25 – 27/02/25 – 13/03/25 – 27/03/25

 

Inschrijven : mail naar info@academ.nl

Winkelwagen