Wat is Medische Qigong?

De invloed van Medische Qigong op het welbevinden van mensen is in Europa nog niet zo bekend. In China is het de grondlegging van de Chinese Geneeskunde.

Bewustwording van je lichaam,  het in beweging brengen van je lichaam zijn belangrijk om je gezondheid zo optimaal mogelijk te houden. Stagnatie brengt namelijk, niet lekker in je vel zitten of ziek zijn teweeg. Met eenvoudige bewegingen openen we deze vastzittende energie.

In China is het dagelijkse kost om Qigong te beoefenen en in sessies toe te passen. Hier in het westen is dat echter nog niet het geval.

De oorsprong van Qigong

Alles is ontstaan uit de Dao, de weg. De Dao is het Goddelijke. De Dao is het centrum van alles, hieruit wordt alles geboren, tevens omvat de Dao alles. Het grote oneindige geheel.

Vanuit de Dao ontstond Yin en Yang, het vrouwelijke en het mannelijke. De dualiteit. Warm versus koud, dag versus nacht…

In Yin zit steeds een beetje Yang en in Yang steeds een beetje Yin. Balans houden in Yin en Yang is balans in je energie in je leven. Het houdt je gezond en vitaal.

Vitaal oud worden!  Wie wil dat niet?